VISKAT
FAQ
Najczęściej zadawane pytania:

Ile kosztuje wycena usługi?
Wycena usługi jest bezpłatna.

Jakie rozróżniamy rodzaje pomiarów i po co je wykonywać?
Wyróżniamy pomiary rezystancji izolacji, pomiary ochrony przeciwporażeniowej, zerowania, pomiary wyłączników różnicowo-prądowych, pomiary natężenia oświetlenia, pomiary natężenia obciążenia, pomiary instalacji odgromowej, pomiary poboru mocy i prądu. W wielkim skrócie służą zwiększeniu bezpieczeństwa oraz komfortu życia.

Tabela terminów wykonania pomiarów elektrycznych:

Lp. Rodzaj pomieszczenia Okres czasu między pomiarami rezystancji izolacji Okres czasu między pomiarami skuteczności ochrony
1 o wyziewach żrących nie rzadziej niż co 1 rok nie rzadziej niż co 1 rok
2 zagrożone wybuchem nie rzadziej niż co 1 rok nie rzadziej niż co 1 rok
3 otwarta przestrzeń nie rzadziej niż co 5 lat nie rzadziej niż co 1 rok
4 b. wilgotne o wilgotności ok. 100 % przejściowo wilgotne 75 do 100 % nie rzadziej niż co 5 lat nie rzadziej niż co 1 rok
5 gorące o temperaturze powietrza ponad 35°C nie rzadziej niż co5 lat nie rzadziej niż co 1 rok
6 zagrożone pożarem nie rzadziej niż co 1 rok nie rzadziej niż co 5 lat
7 stwarzające zagrożenie dla ludzi
(ZL I, ZL II i ZL III)
nie rzadziej niż co 1 rok nie rzadziej niż co 5 lat
8 zapylone nie rzadziej niż co 5 lat nie rzadziej niż co 5 lat
9 pozostałe nie wymienione w p. 1-8 nie rzadziej niż co 5 lat nie rzadziej niż co 5 lat
VISKAT - usługi w zakresie instalacji